Välkommen till

högstadiet! 

 

Läsåret 2017-2018 går 24 elever 

på Trädgårdsskolans högstadium,

fördelat klass 7, 8 och 9.

Klasserna arbetar både enskilt och

tillsammans i olika sammanslagningar.

 

Vi som arbetar mest med de äldre eleverna är:

 

Lars Lönnblad: klassföreståndare för hög och lärare i matematik, NO, trä- och metallslöjd samt hemkunskap.

Per Gylén: klassföreståndare för hög och lärare i engelska och SO.

Krista Tacket: svenska och engelska.

Mattias Eriksson: musik och idrott.

Marie-Jeanette Magnusson: bild och textilslöjd.

 

 

Här finns också en samling av andvändbara länkar för skolarbetet