Vi skulle välkomna att ni som har ert barn i Trädgårdsskolan, eller har annan relation till den, eller bara är intresserade av vår verksamhet, ville bli medlem i den förening som driver skolan.   

Föreningen heter: Gefle Kristna Skola.  Man blir medlem genom att betala in 100 kronor till plusgirokonto: 71 48 27-3.

Ange gärna, som meddelande din e-postadress för att vi lättare ska kunna skicka information om vad som händer i skolan. Det går också att meddela oss till: info@gks.nu