Från och med höstterminen 2021 får vi skolmaten från Gefle Ångkök.