Fakta om Trädgårdsskolan GKS

Gefle Kristna Skola, nuvarande Trädgårdsskolan, startade 1996.

Trädgårdsskolan drivs av en ideell förening med föräldrarepresentanter i styrelsen.

All eventuell vinst går tillbaka till verksamheten.

Vi har tillstånd från Skolverket att driva grundskola från förskoleklass upp till årskurs 9.

Vi har även fritidsverksamhet.

Skolverket har 2016 granskat och godkänt vår verksamhet.

Vi följer grunderna i den nationella skolplanen och har rätt att utfärda betyg.

Skolan är öppen för alla elever.

Läsåret 2015-16 har vi c:a 60 elever på skolan från förskoleklass till årskurs nio.

 

Vårt arbetssätt

Vi arbetar i åldersblandade klasser.

Undervisningen är lärarledd, kombinerad med eget kunskapssökande och ämnesintegrering.

Vi verkar för en stimulerande arbetsmiljö och goda kamratrelationer.

 

Vårt uppdrag

Att berika Gävle med en kristen skola.

Att främja elevernas lärande genom att skapa goda förutsättningar för inlärning och personlig utveckling.

Att vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens utveckling och fostran.

Att överföra värden och traditioner, språk och kunskaper från en generation till nästa

Vårt motto:

Varje individ, efter sin förmåga, rustad för framtiden.

 

 

Läs mer: 

Skolledningen

har ordet