Fakta om Tranmursskolan GKS

Tranmursskolan GKS startade 1996 som den första friskolan i Gävle. Skolan drivs av en icke vinstdrivande ideell förening.

Skolan är öppen för alla, oavsett livsåskådning.

Tranmursskolan är en grundskola med undervisning från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har fritids som är öppet mellan kl 06:30- 17:00.

Läsåret 2020-21 har vi c:a 60 elever på skolan från förskoleklass till årskurs nio.

Tidigare hette skolan Trädgårdsskolan eftersom skolan då låg på Trädgårdsvägen. För att markera att vi är en grundskola, och inte en plantskola, har vi nu bytt namn till Tranmurskolan, efter den plats där skolan ligger på Pukslagarvägen 20 i Södra Bomhus.

Busshållplatsen vid skolan heter Tranmur och är sista hållplatsen på busslinje 3.