Skolledningen har ordet

År 1996 startades Gefle Kristna Skola ( GKS) av föräldrar som ville att deras barn skulle få gå i en skola, där man värnar om den kristna tron och värdegrunden. Huvudman för skolan är en ideell förening.

Skolan, som 2008 bytte namn till Trädgårdsskolan GKS, höll fram till vårterminen 2010 till i en lokal på Trädgårdsvägen 79 i Gävle.

Vi som arbetar på skolan hör hemma i olika kyrkor i Gävle. Vi är måna om att bevara vår kristna profil. Därför läser vi Kristendom som eget ämne. Skoldagarna börjar med morgonsamling och bön.

Det är inte nödvändigt att våra elever är troende kristna, men som elev och förälder bör man vara medveten om och acceptera skolans kristna grundsyn.

Självklart följer vår skola de direktiv som utgår från Skolverket. Vi följer uppgjorda kursplaner i samtliga ämnen.

Våra klasslärare är behöriga i sina ämnen och vår satsning på hög lärartäthet gör att eleverna på vår skola blir sedda. Det tror vi är en av anledningarna till den trivsel som personal och elever ger uttryck för.

Vi strävar efter ordning och kvalitet i arbetet och har tagit till oss devisen: Skolan behöver både ramar och kramar.

Vårt motto är: Varje individ , Efter sin förmåga, Rustad för framtiden.